Rólunk

Telephelyek

Szakfeladatok

Események

Galéria

Letöltések

Elérhetőségek

Telephelyek - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ telephely


Család- és Gyermekjóléti Központ

A családsegítő szolgáltatás ellátási területe Tamási mikrotérség közigazgatási területe, székhelye Tamási Kossuth tér 17. A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgáltatás célja:
A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a kialakult veszélyezettség elhárítása a szociális munka eszközeivel, és a szolgálati kapcsolati háló mozgósításával, segítségével.
A veszélyezettség olyan egyéni vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek következtében kialakult állapot, amely az egyén vagy család testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Az ellátási területe Tamási mikrotérség közigazgatási területe, székhelye Tamási, Kossuth tér 17.
A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.
A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegségek), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre.

Helyettes szülői hálózat

Az átmenetileg krízishelyzetbe került családok gyermekei számára nyújtott  azonnali támogatás, gyors  segítség, biztonságos elhelyezés.
A helyettes szülőt  abban támogatjuk, hogy a gyermek fejlődésének alapját képező érzelmi kötődés kialakítása és a vér szerinti szülővel való hatékony együttműködés közötti érzékeny határt megtalálja, mert ez teszi lehetővé, hogy a szülő megerősödjön szülői szerepében, és a gyermek visszakerülhessen vér szerinti családjába, ugyanakkor a helyettes szülő családjában a legteljesebb biztonságban érezhesse magát.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a szolgáltatás a Gyermekvédelmi törvény azon eszmeiségéből adódik, mely szerint a szülőt, családokat erősíteni kell szerepükben, s így a veszélyeztetett gyermeket nem a szüleitől kell megvédeni, hanem a krízishelyzetbe jutott szülő megsegítésén keresztül az ő partnereként, aktív részvételével eredményesebb preventív gyakorlatot lehet kialakítani.

Ellátási területe: Kalaznó, Diósberény, Értény, Fürged, Iregszemcse, Koppányszántó, Magyarkeszi, Mucsi, Regöly, Szakadát, Szakály, Újireg, Kalaznó községek és Tamási város szakigazgatási területe.

www.tamasiszik.hu, 2012.
Az oldal 0.00499 másodperc alatt, 1 lekéréssel készült el.